Protadur E 941(stikstof) T10 2 m3

Product
Protadur E 941(stikstof) T10 2 m3
Artikelnummer
W02010110
Aggregatietoestand
gasvormig, samengeperst
Zuiverheid
99,999 %
Bestanddelen
Stikstof 99,999 vol.-%
Nevenbestanddelen
Vocht 4,0 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 1,0 vol.-ppm
Koolmonoxide 5,0 vol.-ppm
Stikstofmonoxide + stikstofdioxide 5,0 vol.-ppm
Zuurstof 3,0 vol.-ppm

De productie verloopt volgens de voorschriften van EG-richtlijn 178/2002/EG en voldoet aan de zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven conform EU-verordening 231/2012.