Protadur C 20 Bdl12 130,8 m3

Product
Protadur C 20 Bdl12 130,8 m3
Artikelnummer
W02080312
Aggregatietoestand
gasvormig, samengeperst
Bestanddelen
Kooldioxide 20,0 vol.-%
Stikstof 80,0 vol.-%
  • voor verpakken onder beschermgas
  • voor het verdringen van zuurstof uit de lucht

De productie verloopt volgens de voorschriften van EG-richtlijn 178/2002/EG en voldoet aan de zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven conform EU-verordening 231/2012.

Voor een optimale productkwaliteit zijn alle Prodadur® C cilinders uitgerust met een stijgbuis.

Geschikte drukregelaar: Armaturen voor gasafname van fabrikanten die conform EU-richtlijn 1935/2004/EG op de markt worden gebracht.

  • Veiligheidsinformatieblad:  NL
  • Productinformatieblad:  ENNL