Koelmiddel R-32 C12: 9,0 kg

Product
Koelmiddel R-32 C12: 9,0 kg
Artikelnummer
W06480112
Aggregatietoestand
onder druk vloeibaar gemaakt
Nevenbestanddelen
Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 25,0 gew.-ppm
Kokend residu 50,0 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
verkooprestrictie
  • als component in koudemiddelmengsel

Wegens wettelijke voorschriften mag dit materiaal alleen tegen bewijs worden verkocht. Indien u dit bewijs nog niet heeft geleverd, gelieve het in te dienen op Koudemiddel@westfalen.com.

  • Veiligheidsinformatieblad:  NL
  • Productinformatieblad:  ENNL