Koelmiddel R-134a V400: 415 kg

Product
Koelmiddel R-134a V400: 415 kg
Artikelnummer
A06440540
Aggregatietoestand
onder druk vloeibaar gemaakt
Nevenbestanddelen
Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 25,0 gew.-ppm
Kokend residu 50,0 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
verkooprestrictie
  • als koudemiddel
  • in de auto-airconditioning
  • in de bedrijfskoeling
  • in de industriële koudetechniek
  • in de koudwaterproductie
  • in de gewone koeling
  • voor inertiseren

Wegens wettelijke voorschriften mag dit materiaal alleen tegen bewijs worden verkocht. Indien u dit bewijs nog niet heeft geleverd, gelieve het in te dienen op Koudemiddel@westfalen.com.

  • Veiligheidsinformatieblad:  NL
  • Productinformatieblad:  ENNL