Argon 6.0 C50 10,9 m3

Argon 6.0 C50 10,9 m3

Artikelnummer: B00560150
Selecteer een variant:
Argon 6.0 C50 10,9 m3
Log in om te bestellen.
Log in om toe te voegen aan de verlanglijst

Productgegevens

Schouderkleur: 
donkergroen (RAL 6001)
Aggregatietoestand:: 
gasvormig, samengeperst
Norm: 
is niet onderworpen aan enige standaard
Zuiverheid: 
99.9999 %
Minor ingrediënt(en):
1 vol.-ppm N₂ + O₂
0,5 vol.-ppm H₂O
0,1 vol.-ppm CnHm

Typische toepassingen

Fysische gegevens

kengetallen
Molaire massa 39,95 g mol-1
Ontstekingstemperatuur -- K (°C)
Explosiegrenzen in lucht -- Vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 -- kJ m-3
Vloeibare toestand
Kookpunt 87,29 (-185,9) K (°C)
Verdampingswarmte 160,81 kJ kg-1
Vloeistofdichtheid 1392,8 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 1,78 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 1,38
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 0,52 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0160 J s-1 m-1 K-1
Sublimatiepunt
Sublimatietemperatuur -- K (°C)
Sublimatiewarmte -- kJ kg-1
Dichtheid -- kg m-3
Kritische punt
Temperatuur 150,86 (-122,3) K (°C)
Druk 48,98 bar
Dichtheid 537,7 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 83,8 (-189,4) K (°C)
Dampdruk 0,687 bar
Smeltwarmte 29,3 kJ kg-1