Protadur E 941(stikstof) C30 5,84 m3

Productbeschrijving
Protadur E 941(stikstof) C30 5,84 m3
Artikelnummer
B02010130
Aggregatietoestand
gasvormig, samengeperst
Zuiverheid
99,999 %
Nevenbestanddelen
Vocht 4,0 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 1,0 vol.-ppm
Koolmonoxide 5,0 vol.-ppm
Stikstofmonoxide + stikstofdioxide 5,0 vol.-ppm
Zuurstof 3,0 vol.-ppm

De productie verloopt volgens de voorschriften van EG-richtlijn 178/2002/EG en voldoet aan de zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven conform EU-verordening 231/2012.

  • Veiligheidsinformatieblad:  DEENFRNL
  • Productinformatieblad:  ENFRNL