Protadur E 290 T03 2,0 kg

Productbeschrijving
Protadur E 290 T03 2,0 kg
Artikelnummer
B02000103
Aggregatietoestand
onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid
99,9 %
Nevenbestanddelen
Koolmonoxide 10,0 vol.-ppm
Vocht 20,0 vol.-ppm
Olie 5,0 mg kg⁻¹
Zuurgraad  komt overeen met (*)
Reducerende stoffen, fosfine, sulfiet  komt overeen met (*)
  • voor verpakken onder beschermgas
  • voor het carboniseren van dranken
  • voor koudpersen (bijv. in oliemolens)
  • voor het koudmalen van kruiden
  • in de wijnproductie (regelen van het gistingsproces)

De productie verloopt volgens de voorschriften van EG-richtlijn 178/2002/EG en voldoet aan de zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven conform EU-verordening 231/2012 en de EIGA-/ISBT-normen (in 2011).

  • Veiligheidsinformatieblad:  FRNL
  • Productinformatieblad:  ENFRNL