Protadur C 30 T10: 2,4 m3

Productbeschrijving
Protadur C 30 T10: 2,4 m3
Artikelnummer
B02090110
Aggregatietoestand
gasvormig, samengeperst
Bestanddelen
Kooldioxide 30,0 vol.-%
Stikstof 70,0 vol.-%
  • voor verpakken onder beschermgas
  • voor de conservering van wijnen
  • voor het verdringen van zuurstof uit de lucht

De productie verloopt volgens de voorschriften van EG-richtlijn 178/2002/EG en voldoet aan de zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven conform EU-verordening 231/2012.

Voor een optimale productkwaliteit zijn alle Prodadur® C cilinders uitgerust met een stijgbuis.

Armaturen voor gasafname van fabrikanten die conform EU-richtlijn 1935/2004/EG op de markt worden gebracht.

  • Veiligheidsinformatieblad:  DEFRNL
  • Productinformatieblad:  ENFRNL