Lasergas 5 C50 9,6 m3

Productbeschrijving
Lasergas 5 C50 9,6 m3
Artikelnummer
B03840150
Aggregatietoestand
gasvormig, samengeperst
Bestanddelen
Helium 60,0 vol.-%
Stikstof 35,0 vol.-%
Kooldioxide 5,0 vol.-%
Nevenbestanddelen
Koolwaterstoffen 1,0 vol.-ppm
Vocht 5,0 vol.-ppm
Zuurstof 500,0 vol.-ppm
  • als laserresonatorgas
  • als laserresonatorgas

Lasergassen zijn bedrijfsgassen die voor het genereren van een laserstraal nodig zijn. Deze standaardgasmengsels worden bij laserstraalbronnen zonder gasmenger gebruikt.

  • Veiligheidsinformatieblad:  NL
  • Productinformatieblad:  ENFRNL